Первый тизер 13 сезона фортнайт

Дождались! Только-только отгремел ивент «Агрегат», как следом за ним появился первый тизер 13 сезона фортнайт.

На изображении показана часть золотого предмета в объективе с цифрами «02030203». Кажется, что рамка вокруг картинки действительно объектив, а значит, происходит наблюдение. А сам золотой предмет похож на плавник или на часть трезубца. По крайней мере, так думается мне.

Eak9jeGXgAE4BQq 800x450 - Первый тизер 13 сезона фортнайт

К тизеру 13 сезона также шла надпись «6.17.2020», что соответствует началу нового сезона.  Осталось совсем чуть-чуть!

А вот и некоторые догадки, намекающие на суть тизера.

Александра

Александра

Поддерживаю на плаву этот сайт: пишу, описываю, перевожу, радуюсь жизни. VK: id498750149

guest
2 Комментарий
Старые
Новые Самые популярные
Inline Feedbacks
Посмотреть все комментарии
ByBioOk
ByBioOk
Гость
1 год назад

Слушайте, а вы не знаете во сколько времени будет обнова?

Кирилл
Кирилл
Гость
1 год назад

Д̠а̠ т̠и̠з̠е̠р̠ м̠н̠о̠г̠о̠з̠н̠а̠ч̠н̠ы̠й̠ э̠т̠о̠ м̠о̠ж̠е̠т̠ б̠ы̠т̠ь̠ и̠ п̠л̠а̠в̠н̠и̠к̠ и̠ т̠р̠е̠з̠у̠б̠е̠ц̠ н̠о̠ е̠с̠т̠ь̠ о̠д̠н̠о̠ н̠о̠ с̠к̠о̠р̠е̠е̠ в̠с̠е̠г̠о̠ т̠р̠е̠з̠у̠б̠е̠ц̠ н̠о̠ т̠о̠ч̠н̠о̠ н̠е̠ п̠л̠а̠в̠н̠и̠к̠ п̠о̠т̠о̠м̠у̠ ч̠т̠о̠ п̠л̠а̠в̠н̠и̠к̠ з̠о̠л̠о̠т̠о̠й̠ з̠н̠а̠ч̠и̠т̠ ч̠т̠о̠ с̠е̠з̠о̠н̠ о̠п̠я̠т̠ь̠ б̠у̠д̠е̠т̠ с̠в̠я̠з̠а̠н̠ с̠ з̠о̠л̠о̠т̠о̠м̠ н̠о̠ Э̠р̠и̠к̠и̠ т̠а̠к̠ н̠е̠ с̠д̠е̠л̠а̠ют̠ к̠с̠т̠а̠т̠и̠ х̠о̠т̠е̠л̠ б̠ы̠ в̠ы̠с̠к̠а̠з̠а̠т̠ь̠ м̠н̠е̠н̠и̠е̠ о̠б̠ и̠в̠е̠н̠т̠е̠ а̠г̠р̠е̠г̠а̠т̠ о̠н̠ н̠е̠ т̠а̠к̠о̠й̠ с̠у̠п̠е̠р̠ к̠р̠у̠т̠о̠й̠ п̠о̠ с̠п̠е̠ци̠ф̠а̠к̠т̠а̠м̠ н̠о̠ п̠о̠ с̠ю̠ж̠е̠т̠у̠ и̠в̠е̠н̠т̠ о̠г̠р̠о̠м̠н̠ы̠й̠ я̠ п̠о̠с̠м̠о̠т̠р̠е̠л̠ и̠ п̠р̠я̠м̠ с̠т̠о̠л̠ь̠к̠о̠ т̠е̠о̠р̠и̠й̠ в̠ г̠о̠л̠о̠в̠е.Н̠у̠ а̠ т̠а̠к̠ б̠о̠л̠ь̠ш̠е̠ в̠с̠е̠г̠о̠ м̠н̠е̠ п̠о̠н̠р̠а̠в̠и̠л̠и̠с̠ь̠ с̠ц̠е̠н̠ы̠ с̠ Д̠ж̠о̠у̠н̠с̠и̠ и̠ то̠ чт̠о м̠ид̠а̠с̠ н̠е̠ з̠л̠о̠д̠е̠й̠ о̠н̠ н̠е̠ х̠о̠т̠е̠л̠ и̠с̠п̠о̠л̠ь̠з̠о̠в̠а̠т̠ь̠ б̠у̠р̠ю̠ п̠р̠о̠т̠и̠в̠ к̠о̠г̠о̠ т̠о̠ о̠н̠ х̠о̠т̠е̠л̠ е̠ё̠ у̠б̠р̠а̠т̠ь̠ н̠а̠в̠с̠е̠г̠д̠а̠ п̠о̠э̠т̠о̠м̠у̠ и̠в̠е̠н̠т̠ т̠о̠п̠о̠в̠ы̠й̠

СТРИМ ОНЛАЙН
СТРИМ ОНЛАЙН